1984

familleII0090
fullsizeoutput_2e4
Scan10003c
familleII0078
familleII0080
familleII0079
Italie Misano
Italie Misano
Italie St Marin
Italie St Marin
Italie St Marin Sylvianne, Martine, Nicole
Italie St Marin Sylvianne, Martine, Nicole
Italie St Marin Mr et Me Guiny
Italie St Marin Mr et Me Guiny
famille0025
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
Puzzuoli à Pouillé
famille0094
famille0093
famille0091
Marie-Claire
Marie-Claire